Sylwia Petryna

O warsztacie

Wszystko jest kwestią…. czasu – czyli jak planować z głową

Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Nadzieję budzi fakt, że czasowi utraconemu może odpowiadać czas odzyskany lub lepiej – dobrze zaplanowany. Warsztat skierowany jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę lub podległych zespołów, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie”. Warsztat oparty o grę, w której uczestnicy:

  • poznają zasady planowania zadań;
  • poznają wagę współpracy, współdzielenia i delegowania zadań;
  • nauczą się zarządzać priorytetami;
  • doświadczą…. siebie.

O trenerce

Od 16 lat zarządza Petra Cosnulting. Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest mentorką, coachką, trenerką i mediatorką) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspertka w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER w nowej perspektywie unijnej. Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników wdrażając programy mentoringowe. Jest Praktykiem Kaizen – wierzy, że małe kroki mogą być podłożem wielkich zmian. Współautorka 5 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, Zarządzanie projektami, Trener (prowadzi akademię edukacyjną dla trenerów) oraz Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego.