Prelegenci

Ewa Bukowińska-Sutuła

Ewa Bukowińska – Sutuła

Kiedy zmiana spotyka opór. Od niechęci do sukcesu, czyli sztuka skutecznej transformacji

O warsztacie:

Niechęć i opór to naturalne reakcje, które towarzyszą każdej zmianie, także podczas wdrażania w organizacjach. Do tego dochodzą silne i nierzadko wręcz negatywne emocje wśród pracowników, okazywane niezadowolenie, a nawet utrudnianie działań, co istotnie wpływa na proces ich wdrażania. 

Brak wiedzy w zakresie samego zjawiska oporu przed zmianą oraz brak odpowiednich działań ze strony liderów i osób wdrażających zmiany, może spowodować, że w efekcie w ogóle nie nastąpi oczekiwane wdrożenie, lub nastąpi tylko w części. Albo cały proces wdrażania znacznie się wydłuży, co z pewnością wpłynie na efekty biznesowe. 

Dziś każda organizacja wdraża zmiany, czasami nawet kilka zmian równocześnie. Dlatego jeśli jesteś liderem, managerem, zarządzasz projektami – ten warsztat będzie pomocny.

Dowiesz się:

  • jak zarządzanie oporem wpływa na wyniki i efektywność? (co pokazują badania i ankiety)
  • jak w całym procesie zmian zadbać o siebie i zespół (w kontekście emocji, kondycji psychicznej,  zarządzania nastrojami)
  • jak można budować zaangażowanie zespołu
  • jakie działania powinien wykonać lider by minimalizować opór i kierować zespół w kierunku zmian

Warsztat będzie przeprowadzony w formie analizy case study i ćwiczeń praktycznych.

Podczas warsztatów dokonamy analizy prawdziwych przypadków, następnie bazując na nich będziemy ćwiczyć jakie działania warto podjąć w celu zarządzania oporem w zmianie i minimalizowania jego skutków. Po warsztacie uczestnicy będą mogli już na drugi dzień rozpocząć aplikowanie rozwiązań w swoim środowisku zarówno zawodowym jak i prywatnym. Będą do tego przygotowani, ponieważ w ramach warsztatu opracują krótki plan swoich działań w oparciu o model PDCA (plan, do, check, act). Dzięki temu rozpoczną proces autorefleksji i dalszego samodzielnego korygowania się w obszarze zarządzania oporem i skutecznego przeprowadzania ludzi przez zmiany.

Zapraszam na warsztat i do wspólnej przygody rozwoju kompetencji Lidera Zmian!

O prelegentce:

Pomaga liderkom i liderom rozwijać kompetencje i sprawniej zarządzać procesami i ludźmi, tak aby budować prężne organizacje.

Ekspertka z praktycznym doświadczeniem w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania projektami oraz lean management. Mentorka, coachka i trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Wyższej Szkoły Bankowej (Merito) we Wrocławiu na kierunku: zarządzanie projektami. Osiemnaście lat doświadczeń w roli managerki w dużej międzynarodowej firmie, dwanaście lat doświadczeń w roli kierowniczki projektów oraz sześć lat w roli kierowniczki Biura Projektów zarządzającej portfelem projektów na poziomie całej organizacji. Cztery lata doświadczeń w sektorze projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w NGO, trzy lata doświadczeń w prowadzeniu własnego biznesu.

Posiada certyfikacje i kursy związane z tematem wdrażania zarządzania zmianą w organizacjach :

  • zarządzanie zmianą – PROSCI Change management 
  • zarządzania projektami – PMP, Risk management
  • lean management – Lean six sigma
  • Coach, Mentor, Trener VCC – wg programu Vocational Competence Cerificate.
  • Assesor w konkursie na najlepiej zarządzany projekt organizowany przez International Project Management Accociation.

Zwolenniczka modelu przywództwa opartego na szerokim spojrzeniu na firmę i pracowników, orientacja na wyniki i cele, ale też z uwagą spojrzenie na ludzi, na ich potrzeby i wysłuchanie ich głosu. Rozwijanie kompetencji zarządzania zmianą w organizacji i bycia sprawnym Liderem zmian jest w jej ocenie jedną z niezbędnych dziś kompetencji nowoczesnego przywódcy. 

Shopping Cart