Mariola Kruszyńska

O warsztatach

Biznes po chłopsku – sprawdź się….

Warsztat uczy logicznego myślenia i planowania. W rzeczywistych warunkach pokazuje uczestnikom, jak wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych ma istotny wpływ na naszą działalność. Uświadamia jak ogromne znaczenie mają nasze cechy osobowości, zachowania oraz predyspozycje osobiste. Dotyka tego obszaru, który często pomijany jest na warsztatach z przedsiębiorczości. Fenomenem gdy jest niezliczona ilość strategii działania oraz recept na sukces. Uczestnicy mogą sami zawężać i rozszerzać zasady gry. Grę można implementować na obszar podmiotów ekonomii społecznej, w którym obowiązują zupełnie inne zasady prowadzenia biznesu i definicji sukcesu. Warsztat oparty o grę, w której uczestnicy:

  • poznają pojęcia ekonomiczne;
  • integrują się z całą grupą;
  • rozwijają kreatywność, innowacyjność w działaniu, chęć podejmowania inicjatyw;
  • poznają siebie w sytuacji presji czasu i zadania.

Nieporządek rodzi chaos – jak odzyskać poczucie kontroli

Szacuje się, że 70% potencjału w zakresie eliminacji marnotrawstwa znajduje się w obrębie procesów biurowych. To dość kontrowersyjne zdanie, z moich obserwacji w pełni uzasadnione. Nie chodzi o to, że 70% czynności w procesach biurowych to straty. Jednakże potencjał w zakresie ich eliminacji jest ponad dwukrotnie wyższy niż w procesach produkcyjnych. Chaos w dokumentach, informacjach, transporcie powoduje mnóstwo marnotrawstw, który wyeliminowanie przekłada się na lepszą jakość pracy dla całego zespołu. Na tym warsztacie poznasz jedną z metod doskonalenia pracy swojej
i swojego zespołu. Mowa o metodzie 5S. Mimo, że początkowo kojarzona jest ze sprzątaniem, w rzeczywistości jest to proces głęboko idących przemian, oparty na wizualizacji zarządzania, standaryzacji procesów oraz pracy w zespole. System 5S pozwala na zwiększenie wydajności pracy, zmniejszenie awaryjności maszyn i urządzeń, podniesienie jakości produktów i usług, obniżkę kosztów realizacji usług oraz produkcji poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów, a także podniesienie kwalifikacji całej załogi.

O trenerce

Od 15 lat zarządza własną firmą szkoleniową oraz fundacją realizującą projekty z obszaru edukacji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Od kilkunastu lat pisze i realizuje projekty infrastrukturalne dla gmin i przedsiębiorców. W swojej pracy ceni sobie różnorodność i nowe wyzwania, dzięki którym może rozwijać kompetencje miękkie i twarde. Sprawując funkcje nadzorcze w organizacji może realizować się także w obszarze szkoleniowo – doradczym. Oprócz pracy zawodowej od kilku lat wpiera finansowo i organizacyjnie Wałbrzyskie Schronisko dla Zwierząt oraz Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Współautorka 3 książek edukacyjnych: Lean Office, Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą i Zarządzanie projektami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Politechniki Warszawskiej.