Magdalena Falkowska

O warsztatach

Jak zapalać innych – storytelling w przywództwie

Zapraszam na warsztat, poświęcony praktycznemu wykorzystaniu storytellingu przez liderów zespołów i organizacji. Ludzie najbardziej na świecie uwielbiają słuchać opowieści… Więc dlaczego nie wykorzystać tego w swojej pracy?

Podczas zajęć: analiza case study, praktyczne modele i praca nad własnym tematem. Spróbujemy też swoich sił przed kamerą.

Na warsztacie:

– dowiesz się, jak historie wpływają na mózg

– poznasz uniwersalny schemat angażującej opowieści

– poznasz typy opowieści

– napiszesz krótką historię w wybranym przez siebie kontekście

Rola opowieści w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy

Na co firmie mogą się przydać opowieści. Jaki jest sens ich gromadzenia? Jak je wykorzystać?

Praca na case study z wykorzystaniem różnych typów opowieści. Modele, schematy, przykłady i praca własna.

Na warsztacie:

–  dowiesz się, co mówi psychologia narracyjna o poziomach oddziaływania opowieści

– dowiesz się, dlaczego opowiadanie historii w firmie ma sens

–  poznasz przykłady wykorzystania opowieści w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy

– poznasz jeden z modeli opowieści do wykorzystania w firmie

O trenerce

Certyfikowana trenerka biznesu i coach opowieści, absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Moniki Górskiej. Certyfikowany trener zmiany SPOCO®, metodologii łączącej: zrównoważoną kartę wyników ( Balanced Storecard), zwinne metody prowadzenia projektów ( Agile, Scrum, Lean), ekonomię behawioralną, myślenie systemowe i gospodarkę opartą o zasoby.

W pracy wykorzystuje także narzędzia COACHING CLINIC®, Points of You, Racjonalnej Terapii Zachowań.

26 lat doświadczenia dziennikarskiego w Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze skutecznej autoprezentacji, wystąpień, storytellingu, komunikacji i współpracy zespołowej. 8 lat doświadczenia w koordynowaniu projektów unijnych