dr Sylwia Bielawska

Nasza panelistka

Absolwentka WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze  (filologia polska), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (edytorstwo i polityka wydawnicza), Uniwersytetu Wrocławskiego (doktorat z zakresu bibliologii) oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MBA in Community Management) i Akademii Sztuki Wojennej (Wyższy Kurs Obronny).

Pracę zawodową rozpoczęła w PiMBP „Bibliotece pod Atlantami” jako bibliotekarz. W latach 2001–2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską. W październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego  PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od grudnia 2018 r. pełni obowiązki zastępcy prezydenta miasta Wałbrzycha – jest odpowiedzialna za edukację, kulturę, sport, zdrowie i sprawy społeczne.

Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info” (do 2018 r.). Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach. Autorka  monografii, 51 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki.