Z miłości
do siebie
bądź
wystarczająca

Że jesteś niewystarczająca?

„Potrzebujemy kobiet, które są tak silne,
że mogą być delikatne, tak wykształcone,
że mogą być pokorne, tak dzikie,
że mogą być współczujące, tak namiętne,
że mogą być racjonalne i tak zdyscyplinowane,
że mogą być wolne”
„Potrzebujemy kobiet, które są tak silne, że mogą być delikatne, tak wykształcone, że mogą być pokorne, tak dzikie, że mogą być współczujące, tak namiętne, że mogą być racjonalne i tak zdyscyplinowane, że mogą być wolne”

Kavita Ramdas

Z miłości
do siebie
bądź wystarczająca